FANDOM


Dragon Platelegs (large)
Dragon platelegs er kun for brukere som betaler for membership.

En må ha 60 defence får å bruke disse. En kan skaffe dem som et drop fra Bronze Dragons, Iron Dragons, Steel Dragons eller gjennom byttehandel med andre spillere samt gjennom Grand Exchange.

Dragon platelegs har eksakt samme stats som Dragon Plateskirt, men er likevel nesten dobbelt så dyre.

Som en del av oppdateringen den 25. Mars 2009, fikk Dragon Platelegs hvite pigger rett over kneskålene. Dette fordi den skulle passe bedre til Dragon Platebody.

Dette er en av gjenstande som ikke kan bli lagd gjennom skillen Smithing.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.