FANDOM


Black er metallet hakket kraftigere enn steel, og hakket svakere enn mithril. Det er like sterkt som white og er også tilgjengelig hos free-to-play spillere. Black items, akkurat som dragon og white, kan ikke bli smidd. De kan kan bare skaffes i Grand Exchange, Generalstores, fra andre spillere, monster drops, eller Treasure Trails. Black er regnet som noe mer sjeldent enn mithril.


Mal:Metal

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.